เข้าสู่ระบบ สำหรับดาวน์โหลดหนังสือรับรองเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้
English

โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) และวัน-เดือน-ปีเกิด เพื่อเข้าสู่ระบบ
     
วัน-เดือน-ปีเกิด : 
คำถามที่พบบ่อย

* ท่านจะไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น. – 03:00 น. ของทุกวันทำการ เนื่องจากระบบจะถูกปิดเพื่อการประมวลผลประจำรายวัน ขออภัยท่านสมาชิกในความไม่สะดวก